model cerere cedo | model cerere cedo judecata | model diploma gratis | formular cerere cedo

by admin on June 25, 2012

Cerere CEDO Strasbourg, adresa Curtea Europeana a Drepturilor Omului. … Codul muncii; Contestatie decizie concediere; Preaviz/decizie concediere. Model.Model de cerere de sesizare a C.E.D.O.,Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei.

Model de cerere de sesizare a C.E.D.O.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei

Prezentată în conformitate cu art. 34 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, precum și cu art. 45 și 47 ale Regulamentului Curții

I. Părțile Reclamantul/Reclamanta

1. Nume [...];

2.  Prenume [...];

3.  Sex: masculin/feminin [...];

4.  Cetățenie [...];

5.  Profesia [...];

6.  Data și locul nașterii [...];

7.  Domiciliul [...];

8.  Telefon [...];

9. Adresa actuală (dacă diferă de pct. 7) [...];

10. Numele și prenumele reprezentantului/reprezentantei (dacă este reprezentat se va anexa și procura semnată de reclamant) [...];

11. Ocupația reprezentantului/reprezentantei [...];

12. Adresa reprezentantului/reprezentantei [...];

13. Telefon [...];

14. Fax [...].

înalta Parte Contractantă

(numele împotriva căruia se introduce cererea)

15. [...]

II. Expunerea faptelor

16. [...].

III. Expunerea pretinsei sau pretinselor violări ale Convenției și/sau a Protocoalelor, precum și a argumentele în sprijinul  acestor  afirmații

17. [...].

IV. Expunerea în legătură cu prevederile art. 35/ din convenție

18. Decizia internă definitivă (data și natura deciziei, organul judiciar sau altul care a pronunțat-o) [...].

19. Alte decizii (enumerate în ordine cronologică, indicând, pentru fiecare decizie, data, natura și organul judiciar sau altul care a pronunțat-o) [...].

20. Dispuneți sau ați dispus de un recurs pe care l-ați exercitat?

Dacă da, care și pentru ce motiv acesta nu a fost exercitat? (dacă este necesar se poate continua pe o filă separată) [...].

V. Expunerea obiectului cererii și a pretențiilor provizorii în vederea unei satisfacții echitabile

21. [...].

VI. Alte instanțe internaționale care examinează sau    au     examinat cazul

22. [...].

23. Ați prezentat în fața unei alte instanțe internaționale de anchetă sau reglementare capetele de cerere din prezenta plângere?

                      Dacă  da, furnizați indicații detaliate cu privire la acest aspect [...].

VII. Lista documentelor

24. [...]

a)      [...];

b)     [...];

c)     [...].

VIII. Declarația și semnătura

25. Declar pe onoare că informațiile ce figurează în prezentul formular de cerere sunt exacte.

Locul [...]. Data[...]

Semnătura (reclamantului sau a reprezentantului) [...]

Leave a Comment

Previous post:

Next post: