dosare cetatenie | dosare cetatenie romana 2011 | monitorul oficial dosare cetatenie | lista dosare cetatenia romana

by admin on June 26, 2012

Informaţiile legate de stadiul dosarului sunt  furnizate, în mod expres, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau personal. În scrisoare vor fi specificate toate datele de stare civilă si adresa corectă de corespondenţă la care se va primi răspunsul  formulat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. De asemenea este necesară includerea  unei copii a certificatului de naştere a petentului.


    Coordonatele de contact ale Autorității Naționale pentru Cetățenie

Adresa: Strada Smârdan nr.3, sector 3, Bucureşti, cod postal 030071(accesul publicului este permis prin strada Blănari, vis-a-vis de biserica Sf. Nicolae Șelari)

Program:

 ·    PETENŢI ŞI MANDATARI: în zilele de LUNI ŞI MIERCURI între orele 9.00-16.00

·    AVOCAŢI: în zilele de MARŢI ŞI JOI între orele 09.00-16.00

Reprezentarea prin mandatar cu procură specială şi autentică în vederea depunerii cererilor de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română va fi permisă numai în cazul în care mandantul se află într-o situaţie medicală cu caracter permanent care determină imposibilitatea deplasării la sediul instituţiei, fapt dovedit cu acte medicale care vor însoţi procura. Mandatarul este soţul /soţia sau rudă până la gradul 4 inclusiv cu mandantul.

    Programul de lucru cu publicul pentru depunere şi înregistrare dosare, în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 9 – 17.

www.licitatiijuridice.ro

Leave a Comment

Previous post:

Next post: